07
marzec
2018

Zaproszenie do udziału w bezpłatnej wizycie studyjnej

w „Dolinie Karpia” w Zatorze.

W efekcie przeprowadzonych spotkań sieciujących z mieszkańcami gminy, którym temat rozwoju turystyki jest bliski, pojawił się pomysł wspólnej wizyty studyjnej w Ekomuzeum Doliny Karpia w  Zatorze. Ekomuzeum Doliny Karpia to świetny przykład obszaru, w którym mieszkańcy postanowili wspólnie działać na rzecz rozwoju turystyki. Angażując społeczność lokalną oraz partnerów samorządowych, udało im się zbudować wyjątkową ofertę turystyczną, rozpoznawalną w całym kraju.

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w wizycie osoby, dla których temat rozwoju turystyki w naszym regionie jest ważny. Mamy nadzieję, że wizyta w tym miejscu, gdzie dla ludzi w dziedzinie promocji i turystyki nie ma rzeczy niemożliwych stanie się i dla nas inspiracją do wspólnego działania.

W ramach wizyty studyjnej planowane są spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia Dolina Karpia oraz prezentacja oferty turystycznej różnych podmiotów działających w ramach Ekomuzeum Doliny Karpia i ich wzajemnej współpracy, poprzez udział w prezentacjach i warsztatach w wybranych atrakcjach regionu.

Wizyta jest planowana w terminie: 6-7 kwietnia 2018r.

Wyjazd we wczesnych godzinach porannych w piątek – 6.04.18, natomiast powrót wieczorem w sobotę – 7.04.18.

Uczestnicy mają zapewnione bezpłatnie:

– transport

– nocleg oraz wyżywienie

– udział w programie, który przewiduje zapoznanie się z ludźmi oraz miejscami, współtworzącymi produkt turystyczny regionu

Ilość miejsc jest ograniczona – maksymalnie w wizycie udział może wziąć 15 osób.

O udziale w wizycie decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z działem Komunikacji Społecznej w Urzędzie Gminy Łapsze Niżne telefonicznie: tel. 18 26 59 310 lub mailowo: n.niemiec@lapszenizne.pl

Zgłoszenia prosimy składać elektronicznie poprzez umieszczony poniżej link zgłoszeniowy:

https://docs.google.com/forms/d/18EbEmEZhi3cKtLX7wg9dgxap67H4oSYSMpLTv7RBKEE/viewform?ts=5a8af273&edit_requested=true

Wizyta organizowana jest przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański” dofinansowanego przez Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości – w Krakowie – Instytucję Pośredniczącą II-stopnia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Typ projektów A: (działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej) na podstawie umowy o dofinansowanie RPMP.09.03.00-12-0047/16-00.


 

Print Friendly