Widoczna z daleka wieża kościoła Wszystkich Świętych w Kacwinie, przyciąga wzrok bogactwem swej plastyki. Finezyjne, kopulasty zaokrąglenia hełmu, krytej gontem wieży, przywodzą na myśl architekturę cerkiewną. Dwuprzęsłowe prezbiterium, zamknięte prostą ścianą, jest węższe i niższe od złożonej z trzech przęseł nawy. Typowo gotyckim jest również sklepienie krzyżowe z żebrami i kamiennymi zwornikami. W głównym zworniku, w prezbiterium – trzy kamienne róże, identyczne, jak w kościele w Spiskiej Starej Wsi. To dowód, że także i tą świątynię ufundował w roku 1326 Kokosz Berzeviczy. Kolebkowe sklepienie w nawie (typowe dla baroku) świadczy, że kościół był później, a dokładnie w 1712 roku modernizowany. W drewnianym, barokowym ołtarzu głównym najczęściej zobaczyć można obraz Adoracja Trójcy Świętej. U stóp obłoku, na którym zasiadają Trzy Osoby Boskie, święci utworzyli jakby trzy oddziały. W pierwszym – apostołowie, prowadzeni przez św. Piotra i Pawła oraz św. Jana Chrzciciela. W drugim – niewiasty, którym przewodzą Maria Magdalena, Barbara i Katarzyna Aleksandryjska. Grupa trzecia – to prawie oddział zbrojny sformowany ze świętych: P9280488Floriana ( w zbroi i z chorągwią), Sebastiana ( ze strzałami) oraz Wawrzyńca, Szczepana i Grzegorza Wielkiego papieża. Matka Boska góruje nad zebranymi, jak generał mający przywodzić tej armii. Obydwa boczne ołtarze są rokokowe. W prawym, pochodzącym z 1773 roku po bokach figury św. Jana Ewangelisty oraz św. Marii Magdaleny, wskazującej na centralnie ulokowany obraz Piety, to jest – Matki Boskiej z ciałem umęczonego Jezusa. W lewym ołtarzu, który został sprowadzony z Austrii w 1913 roku – obraz przedstawiający Matkę Boską, podającą różaniec św. Dominikowi. Po bokach dwie duże figury: św. Piusa papieża i św. Katarzyny Sieneńskiej. W nawie jest jeszcze trzeci ołtarz, poświęcony Sercu Jezusa, przedstawionemu w formie rzeźby, umieszczonej pomiędzy dwiema oryginalnymi kolumnami. Ponadto spotykamy tu jeszcze trzy duże figury: św. Antoniego Padewskiego, św. Małgorzaty oraz św. Józefa.  Skonstruowana w 1842 roku na Słowacji klasycystyczna ambona imponuje rozmachem ornamentacji. Najcenniejszym ze sprzętów kościelnych jest bogato zdobiona monstrancja, wykonana w 1691 roku. w Augsburgu. Freski na sklepieniu nawy, przedstawiające m.in. Chrzest Jezusa w Jordanie oraz Powrót syna marnotrawnego, wykonano w 1944 roku. Umieszczona we wnęce, po zewnętrznej stronie prezbiterium, wielka XVIII – wieczna rzeźba Jezusa Ukrzyżowanego, została w 1813 roku sprowadzona do Kacwina z pobliskiego Czerwonego Klasztoru.

Print Friendly

Galeria zdjęć