Kościół w Łapszach Niżnych ufundował Kokosz Berzeviczy około 1310 roku. O węgierskich korzeniach tej fundacji świadczy choćby wybór patrona świątyni. Święty Kwiryn był biskupem na terenach dzisiejszej Chorwacji, za czasów cesarza Dioklecjana. W atrybuty władzy biskupiej, nieznany malarz wyposażył Świętego, przedstawiając go na obrazie w głównym ołtarzu. Święty wznosi oczy ku niebu, skąd aniołowie niosą mu palmę i wieniec – symbole męczeństwa. Święty Kwiryn był męczennikiem, został utopiony na terenie dzisiejszych Węgier. Stąd jego kult rozpowszechniał się zwłaszcza wśród szlachty węgierskiej. W Polsce nie ma innych kościołów pod jego wezwaniem. Mimo, że konstrukcja kościoła jest typowo gotycka (nad prezbiterium – sześciopolowe żebrowane sklepienie), wystrój wnętrza ma charakter późnobarokowy. Należy do niej wspomniany wcześniej ołtarz, gdzie obrazowi św. Kwiryna towarzyszą dwie sugestywne figury innych świętych: Sebastiana (przekłutego strzałą) i Jana Nepomucena. W górze ołtarza, w zwieńczeniu obrazu św. Kwiryna – rzeźby postaci Boga Ojca i Ducha Świętego, wyłaniające się z chmur ponad ziemskim globem. Osobom Boskim towarzyszą figury dalszych świętych: Wawrzyńca, Rocha, Alojzego i Stefana. W dole – nad bramami umożliwiającymi obejście wokół ołtarza – postaci Ojców Kościoła – świętych Piotra i Pawła. Obydwa boczne ołtarze są również barokowe. W prawym obrazy św. Mikołaja oraz św. Antoniego Padewskiego, skonfigurowane są z rzeźbami świętych Barbary i Apolonii oraz królów węgierskich. Z kolei, lewy boczny ołtarz jest poświęcony bł. księdzu Józefowi Stankowi. Ten urodzony w Łapszach Niżnych kapłan, był kapelanem jednego z oddziałów powstania warszawskiego. Po upadku powstania, został 23 września 1944 r. zamordowany przez Niemców, zaś 13 czerwca 1999 r. ogłoszony beatyfikowanym przez papieża Jana Pawła II. W zewnętrzną ścianę kościoła wmurowana jest tablica, upamiętniająca postać Józefa Wiśmierskiego, sekretarza Polskiego Komitetu Plebiscytowego, który zginął w pobliskiej Niedzicy, podczas akcji uświadamiającej, poprzedzającej niedoszły do skutku plebiscyt. Kościołem i parafią zarządzają ojcowie pijarzy, którzy, przy sąsiadującym z kościołem domu zakonnym, urządzili oryginalny ośrodek rekolekcyjny dla młodzieży.

Print Friendly

Galeria zdjęć