Miejsce: Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica SA
3
Październik

Akademia Młodego Energetyka  działająca przy ZEW Niedzica S.A. rozpocznie drugi rok swego funkcjonowania, by kontynuować ideę budowanie mostów pomiędzy:

. pasją, ciekawością i kreatywnością młodego pokolenia dzieci mieszkających wokół jeziora czorsztyńskiego a wiedzą, doświadczeniem i możliwościami pracowników naukowych wyższych uczelni w Polsce a także wysoko wykwalifikowanych pracowników elektrowni;

. inspirowaniem dzieci i młodzieży do wielkich marzeń, a pomaganiem im w stawianiu pierwszych kroków w kierunku poznawania ciekawych zawodów, miejsc i ludzi;

. Elektrownią jako aktywnym przedsiębiorcą a młodymi mieszkańcami i zbudowaniu wzajemnych relacji z wizją przyszłej, wieloletniej współpracy dot. odnawialnych i ekologicznych źródeł energii.

 

a tak było w roku 2014…

Print Friendly