Wieś leżąca w dolinie potoku Niedziczanka u południowo – wschodnich podnóży Pienin Spiskich, lokowana przez Franka z Farkaszowiec na prawie niemieckim. Ozdobą wsi jest kościół św. Bartłomieja z początku XIV w. wzniesiony dzięki fundacji Kokosza Berzewiczego. Posiada bezcenne dzieła: tryptyk z 1452 roku przedstawiający działalność misyjną św. Bartłomieja w Indiach, freski w prezbiterium z lat 1380 – 1420 oraz gotycko – niemiecki napis, którego tłumaczenie brzmi następująco: „Spowiedź bez żalu, miłość bez wierności, modlitwa bez serdeczności jest daremnym działaniem”.

 

Print Friendly

Galeria zdjęć